BelanjaHemat: Cek Saldo BPJS

Memeriksa baki pekerjaan BPJS adalah perkara penting di mana pengguna perlu melakukannya.  Setiap manusia yang telah bekerja mestilah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perkhidmatan ini dipegang oleh kerajaan. Perkhidmatan  kerajaan h mempunyai banyak program yang memberi manfaat kepada rakyat Indonesia.

BPJS Employment adalah perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia yang bekerja. Perkhidmatan  ini memberikan jaminan kepada peserta sekiranya berlaku masalah di tempat kerja, contohnya kemalangan kerja.   Sekiranya terdapat kemalangan, peserta boleh mendapatkan wang untuk membayar  rawatan.

Pekerjaan BPJS berguna sebagai perlindungan bagi peserta darikemalangan kerja, mempercayakan jaminan usia tua, dan sebagainya. Peserta akan dilindungi kerana masalah sosial dan ekonomi yang mungkin berlaku suatu hari nanti. Dengan jaminan ini, orang tidak perlu bimbang bahawa kebajikan mereka akan terganggu.

Keselamatan sosial yang dibuat oleh kerajaan bukan sahaja bertujuan untuk orang yang tinggal di Indonesia, tetapi juga orang yang tinggal di  luar negara. Setiap warga Indonesia dibenarkan  menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan walaupun mereka tidak bermastautin di negara ini.

Memeriksa baki BPJS pekerjaan boleh dijalankan dengan mudah. Walaupun mereka bermastautin di luar negara, peserta dapatmelihat baki mereka tanpa perlu menghadiri pejabat entiti undang-undang di Indonesia.  Terdapat pelbagai kaedah yang boleh diambil dalam usaha untuk melihat keseimbangan.

Ketahui Apa itu Pekerjaan BPJS

BPJS Ketenagakerjaan adalah entiti undang-undang awam yang dibentuk berdasarkan  tujuan melindungi pekerja Indonesia, baik dalam sektor formal dan tidak formal.  Perlindungan ini adalah dalam bentuk Insurans Kemalangan Kerja (JKK), Insurans Umur Tua (JHT), Insurans Pencen (JP) dan Insurans Kematian (JK).

Program perlindungan yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan boleh diputuskan oleh peserta berdasarkan keperluan masing-masing. Setiap program mempunyai faedah untuk kehidupan pekerja Indonesia.  Dengan mendaftar untuk perkhidmatan ini, peserta akan menerima keselamatan sosial berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ia boleh dikatakan bahawa BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) adalah insurans sosial untuk pekerja. Perkhidmatan ini mula beroperasi pada 1 Julai 2015. Sebelum ini, perkhidmatan ini dijaga oleh PT Jamsostek (Persero).  Selepas itu, perkhidmatan Keselamatan Sosial menukar namanya kepada BPJS Ketenagakerjaan pada tahun  2014.

Perkhidmatan program yang dikendalikan oleh BPJS TK telah bertambah baik dari semasa ke semasa. Anda boleh mengambil program yang ditawarkan  berdasarkan keperluan anda.  Selepas didaftarkan sebagai peserta, anda dikehendaki mendepositkan sumbangan. Tempoh pembayaran berbeza-beza, antara 1 hingga 12 bulan.

Selepas mendeposit caruman, anda boleh menjalankan baki BPJS pekerjaan pada bila-bila masa tanpa perlu  hadir ke pejabat. Anda boleh menjalankan laman web, aplikasi atau mesin ATM untuk melihat jumlah yang disimpan berdasarkan bayaran yang telah anda depositkan.

Sistem Kerja Pekerjaan  Bpjs dan Pembayaran Dana

Sistem pekerjaan BPJS Employment hampir sama dengan insurans kesihatan. Sistem ini berdasarkan premium yang didepositkan oleh pekerja atau majikan. Dana ini kemudiannya diuruskan dalam tujuan pelaburan. Hasil daripada pelaburan kemudiannya dikembalikan kepada peserta.

Sistem ini juga serupa dengan simpanan atau pelaburan.  Premium yang didepositkan oleh peserta akan dibangunkan oleh entiti undang-undang ini melalui pelaburan. Dana yang telah dibangunkan kemudiandibayar balik kepada pemilik, iaitu peserta. Dana ini juga boleh dilihat oleh peserta melalui semakan baki BPJS pekerjaan.

Selepas anda didaftarkan sebagai peserta, anda boleh c ek baki BPJS tanpa kesukaran melalui pelbagai kaedah.  Di samping itu, baki juga boleh dikeluarkan  dengan mematuhi syarat-syarat yang  sedia ada. Pembayaran tersetetapi antara 10%, 30%, hingga 100%.

Apabila bekerja, peserta boleh mengambil air pancut sebanyak 10% atau 30%. Pencairan 10% boleh digunakan sebagai deposit pencen, manakala 30% boleh digunakan dalam hal kos perumahan. Sementara itu, pengeluaran 100% boleh dilakukan apabila peserta tidak lagi bekerja.

Pembayaran dana daripada pemeriksaan keseimbangan BPJS pekerjaan dapat membantu rakyat Indonesia dalam memenuhi keperluan hidup mereka. Pekerja yang cedera atau akan bersara boleh bergantung kepada dana. Selepas bersara, peserta boleh menerima dana untuk terus hidup pada usia tua.

Kegunaan Mempunyai Pekerjaan BPJS

BPJS Ketenagakerjaan mempunyai 4 program yang boleh dipilih oleh pesertanya, iaitu Insurans Kemalangan Kerja (JKK), Insurans Umur Tua (JHT), Insurans Pencen (JP) dan Insurans Kematian (JK). Pekerja boleh memilih program berdasarkan keperluan individu mereka. Setiap program mempunyai faedah yang besar untuk peserta.

Pertama, program Insurans Kemalangan Kerja (JKK). Program ini berguna dalam memastikan kos kesihatan pekerja sekiranya berlaku kemalangan kerja. Kemalangan kerja boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja tanpa diduga. Oleh itu, program ini boleh menampung kos hospital jika peserta cedera semasa bekerja.

Kedua, program Jaminan Umur Tua (JHT). Program ini berguna untuk menjamin usia tua peserta selepas bersara. Selepas bersara, peserta boleh mendapatkan wang daripada sumbangan yang sebelum ini dibayar kepada BPJS Ketenagakerjaan.  Melalui sumbangan ini, peserta mendapat hasil   yang boleh digunakan selepas bersara dari kerja.

Ketiga, program Keselamatan Pencen (JP). Program ini berfungsi dalam menyokong pekerja yang sedang bersara. Selepas tidak lagi bekerjadan tidak mempunyai pendapatan, peserta boleh mendapatkan wang daripada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan sumbangan yang telahdidepositkan sebelum ini.

Keempat, program Insurans Kematian (JKM). Program ini berguna dalam memberi jaminan kepada peserta yang meninggal dunia tetapi tidak  dibunuh. Dana ini kemudiannya akan diserahkan kepada waris peserta.  Program  ini  meringankan beban keluarga yang ditinggalkan oleh peserta.

Bayaran yang telah didepositkan boleh dilihat dalam proses. Caranya adalahdengan memeriksa baki BPJS. Ini boleh dilakukan dengan mudah melalui pelbagai cara. Sebagai contoh, melalui laman web atau aplikasi. Semakan baki bolehdijalankan hanya menggunakan alat.

Cara Menyemak Baki BPJS Pekerjaan

Pemeriksaan keseimbangan Bpjs boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Pertama, melalui laman web. Anda boleh membuka laman web rasmi di www.bpjsketenagakerjaan.go.id.  Pilih kategori “perkhidmatan peserta” yang terletak di sebelah kanan halaman. Selepas itu, klik pada “buruh”.

Pop timbul akan muncul dengan tulisan: “BPJSTKU”. Klik teks kemudian log masuk. Masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda untukmelihat baki anda.  Jika anda tidak boleh log masuk, maka anda perlu mendaftar terlebih dahulu.

Sebagai tambahan kepada laman web, anda bolehc ek baki BPJS KTenagakerjaan melalui aplikasi BPJSTKU. Selepas memuat turun aplikasi di Google Playstore, anda boleh segera mengetahui baki dengan mengklik “lihat baki”. Sebenarnya, anda perlu log ini dengan memasukkan alamat e-mel anda.

Selain dalam talian, semakan baki BPJS boleh dilakukan melalui ATM BNI.  Jika anda berada di ATM, anda boleh menyemak baki BPJS anda pada masa yang sama. Caranya adalah dengan memasukkan kad ATM ke dalam mesin kemudian tekan nombor pin.

Kemudian pilih menu “semak baki BPJS pekerjaan“. Pilih “check balance”. Skrin ATM akan memaparkan maklumat baki anda. Selepas menyemak, pastikan anda mengambil kad anda dari mesin ATM.  Jangan tinggalkan kad di mesin ATM.

BPJS Ketenagakerjaan adalah keselamatan sosial untuk pekerja Indonesia, baik yang bermastautin di dalam dan luar negara. Perkhidmatan sedemikian dari kerajaan menawarkan pelbagai program yang memberi manfaat kepada para pesertanya. Di samping itu, keseimbangan pekerjaan BPJS juga boleh dilakukan dengan mudah.

Baca Juga: